Đi thuyền Phong Lăng Độ, luyện skill 120 và 150

14:59 PM [11/01/2023]

Xin chào các anh em.

tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu.

NPC liên quan

NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Thuyền phu
(Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175).

Chức năng bổ sung: Cần phải có lệnh bài Phong lăng độ ( mua ở ba lăng huyện hoặc train nhặt)

Tham gia Phong Lăng Độ

  • Trên thuyền có duy nhất 1 màu phe phái.
  • Bất cứ thao tác đổi màu phe phái nào ở bản đồ khác thì màu phe phái của những nhân vật trên thuyền cũng không bị ảnh hưởng. (Ví dụ: Thao tác đổi màu bang hội)

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí

  • Điều kiện đi thuyền: Nhân vật có đẳng cấp từ 80 trở lên và phải nộp 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ cho NPC Thuyền phu.


Phần thưởng

  • Phần thưởng khi tiêu diệt boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Nhận được phần thưởng ngẫu nhiên

Luyện Skill

1 Ngày có thể gặp 50 vị cao thủ để luyện skill 120 và 150.

Tọa độ:

1. 141/159

2. 152/164

3. 174/160

4. 182/164

5. 192/163

6. 188/171

7. 175/171

8. 167/170

9. 157/169

10. 150/173

11. 154/179

12. 141/185

13. 151/168

14. 162/166

15. 171/166

16. 182/159

Luyện Skill Nhanh

Ngoài ra có thể mua Thông Hoàng Kim để luyện, số lượng không giới hạn.