Hướng dẫn cách UPDATE

10:52 AM [01/11/2021]

Nhấp chọn chuột phải vào biểu tượng Game

Chọn mục 2


Chuột trái chọn Update