Sự kiện

Loạn Đấu Võ Lâm

21:19 PM [05/12/2022]

Thời gian diễn ra sự kiện
 

Sự kiện diễn ra mọi ngày

Cho phép báo danh vào lúc 22:00

Thời gian bắt đầu sự kiện : 22:05

Thời gian kết thúc sự kiện : 22:30

 

NPC Tham gia


              
-Trung Tâm Đại Lý

 

Vật phẩm yêu cầu

 

- NPC Trung Tâm Đại Lý giá 25 vạn lượng.

- Đẳng cấp người chơi : lv 120 


Nội dung sự kiện & phần thưởng

Sau khi báo danh tham gia sự kiện, tất cả nhân vật sẽ được đưa vào khu vực chờ và sẽ :

- Hóa thân thành NPC Săn Bắn 

 

- Nhân vật tự động bật chế độ đồ sát & đổi màu Sát thủ

 

 

 

Sau khi bắt đầu sự kiện, tất cả nhân vật tại khu vực chờ sẽ được tự động đưa vào sàn đấu 1 cách ngẫu nhiên và có 10 giây bất tử để chuẩn bị. 

Sau khi hết thời gian, người còn sống sót cuối cùng là người chiến thắng.

Nếu như có trên 2 người sống sót, hệ thống tự động duyệt người thắng cuộc dựa trên tiêu chí :

- Số lượng người giết được .

- Số lượng sát thương gây ra.

Ví dụ : Nếu cả 2 cùng bằng nhau số người giết được thì sẽ tính ai sát thương nhiều hơn thì người đó giành chiến thắng!

 

 

Phần thưởng dành cho người chiến thắng : 

-        Top 01 – 10xu + 10 tr exp.

-        Top 10 – 2xu + 10   tr exp.