Luyện skill 120

10:49 AM [01/11/2021]

Xin chào các anh em.

Hiện tại đã di chuyển các npc Thần bí cao thủ lên bờ bắc Phong Lăng Độ. Các huynh đệ cần gặp họ để trao dồi võ công.

1 Ngày có thể gặp 50 vị cao thủ để luyện skill 120. Ngoài ra còn được x2 kinh nghiệm khi train quái.

Tọa độ:

1. 141/159

2. 152/164

3. 174/160

4. 182/164

5. 192/163

6. 188/171

7. 175/171

8. 167/170

9. 157/169

10. 150/173

11. 154/179

12. 141/185

13. 151/168

14. 162/166

15. 171/166

16. 182/159