Tổng hợp các hoạt động trong game

09:15 AM [13/08/2022]

💥Các Hoạt Động Sự Kiện Có Tại VL-HOANGKIM

 

HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN

TỐNG KIM – 20h40 - có Xu

Xem chi tiết

THƯƠNG HỘI -có Xu

Xem chi tiết

CÔNG THÀNH CHIẾN – 20h30 Chủ Nhật - có Xu

Xem chi tiết

LOẠN ĐẤU – 22h10 - có Xu

Xem chi tiết

LIÊN ĐẤU – 20h (Thứ 2, 4, 6) - có Xu

Xem chi tiết

MA CUNG – 12h, 20h (Thứ 3, 5, 7) - có Xu

Xem chi tiết

PHONG LĂNG ĐỘ - 1h, 7h, 9h, 13h, 15h, 17h, 23h

Xem chi tiết

SQUIDGAME – 12h, 12h15’ (Thứ 4, 6) 20h, 20h15’ (Chủ Nhật)

Xem chi tiết

HOA ĐĂNG – Tạm Khóa

Xem chi tiết

HẠT HUY HOÀNG – QUẢ HOÀNG KIM – 11h30’, 11h41, 19h10’, 19h21’

Xem chi tiết

VẬN TIÊU – 10h, 19h

Xem chi tiết

VIÊM ĐẾ - 21h30’

Xem chi tiết

VÒNG QUAY MAY MẮN

Xem chi tiết

SỬ DỤNG AUTO INGAME

Xem chi tiết

DÃ TẨU

Xem chi tiết

THIÊN BẢO KHỐ

Xem chi tiết

LÔI ĐÀI CÔNG BÌNH TỬ

Xem chi tiết

VƯỢT ẢI – 0h, 8h, 10h, 14h, 16h, 18h 

Xem chi tiết

DI CHUYỂN MAP LUYỆN CÔNG

Xem chi tiết

FIX LỖI VĂNG CỬA SỔ GAME

Xem chi tiết

TÀNG BẢO ĐỒ

Xem chi tiết

KHẢM NẠM THỦY TINH

Xem chi tiết

ÉP ĐỒ HKMP

Xem chi tiết

BẢO HIỂM XU – TẠO SÂN CHƠI LÂU DÀI

Xem chi tiết