Lỗi Dis và Không di chuyển

23:14 PM [04/12/2022]

Fix lỗi dis game trên windows 7, 8

 

Admin sẽ hường dẫn các bạn khi chạy file Game.exe  gặp lỗi has stopped working

Cách fix: Click phải vào My computer chọn Properties sẽ xuất hiện như ảnh bên dưới, sau đó ta chọn Advanced system settings
Bước 3: chọn Turn on DEP for essential Windows progames.Sau khi click ok. Khởi động lại máy là được