Sự kiện

Hướng dẫn IP quốc tế chơi game tại VL-hoangkim

15:15 PM [23/12/2021]

Anh em nào ở nước ngoài thì sử dụng phần mềm Vietpn.

link hướng dẫn bên dưới ạ.

https://www.youtube.com/watch?v=2zQQAHBlUho&t=4s